סגור
חיפוש
Filters

איך מחשבים פיצוי על כאב וסבל בתאונת דרכים

במסגרת הפיצויים בתאונת דרכים זכאי הנפגע לפיצוי על כאבו וסבלו או כפי שמוגדר בלשון החוק "נזק שאינו נזק ממון".

ישנה דרך ייחודית לחישוב הפיצוי עבור כאב וסבל לנפגעי תאונות דרכים, דרך אשר שונה ונפרדת מחישוב פיצויים בתביעות נזיקין אחרות. חישוב הפיצויים נעשה על פי נוסחה הקבועה בתקנות מיוחדות אשר נכתבו לשם כך והלוקחות בחשבון את המשתנים הבאים: 1) אחוזי הנכות לצמיתות 2) מספר ימי האישפוז 3) גיל הנפגע בעת התאונה.

סכום הפיצוי המקסימלי בגין כאב וסבל, נקבע בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בסך של 100,000 לירות, נכון לספטמבר 1976 והוא צמוד למדד המחירים לצרכן, כך שהסכום המקסימלי כיום הינו כ- 170,000 ₪.

במידה והנכות הצמיתה שנקבעת לנפגע הינה נמוכה מ- 10%, רשאי בית המשפט לפסוק פיצוי בגין כאב וסבל בסכום של עד 10% מהסכום המקסימלי.

כאשר מדובר על עורך דין תאונות דרכים רציני, בחישוב הפיצוי המדובר יש חשיבות לגילו של הנפגע, כאשר גילו של הנפגע מעל גיל 30 על כל שנה, מפחיתים מסכום הפיצויים אחוז ששיעורו מספר השנים מעל גיל 30. למשל: אם הנפגע הוא בן 50 הוא זכאי לפיצוי בשיעור אחוזי הנכות X אחוז אחד מן הסכום המקסימלי X 80%.


במקרה בו נהרג אדם בתאונת דרכים, זכאי עזבונו לפיצוי בשיעור של 25% מן הסכום המקסימלי, קרי קרוב ל-45,000 ₪ בערכי היום.